Gedurende een langere periode is een aantal zeer lezenswaardige artikelen over de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee verschenen in Marechausseecontact. De artikelen, die van de hand van Jos Smeets zijn, zijn beschikbaar gesteld door het bestuur van de Stichting Marechausseecontact en de redactie van de periodiek van deze stichting. De SMK prijst zich gelukkig deze artikelen te mogen gebruiken om de geïnteresseerde lezer meer inzicht te geven in de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee.

 1. Een succesvol Frans exportproduct
 2. De Marechaussee in het Verenigd Koninkrijk
 3. Moeilijke tijden De Koninklijke Marechaussee na de scheiding
 4. De KMar en het nieuwe politiebestel
 5. De uitbreiding naar het Noorden
 6. De Koninklijke Marechaussee en de Eerste Wereldoorlog
 7. De Novemberrevolutie 1918
 8. De rol van generaal Van Haeften
 9. Het Korps Politietroepen 1919-1940
 10. Het Jordaanoproer en het Rijkspolitiebesluit 1935
 11. De Commissie-Donner en de problematische gevolgen voor het politiebestel
 12. De affaire Oss
 13. Marius van Houten
 14. De KMar in mei 1940
 15. De tocht naar Engeland
 16. De Marechaussee in bezettingstijd
 17. De Koninklijke Marechaussee gemarginaliseerd
 18. Korps Militaire Politie – Koninklijke Marechaussee

Het complete document over de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee  kunt u hier downloaden.

Een andere mogelijkheid om met de historie van de Marechaussee kennis te maken vormen de brochures van de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee. Twee maal per jaar geeft de Stichting Vrienden een brochure uit waarin een aspect van de geschiedenis van de Marechaussee wordt belicht. Een overzicht van de uitgegeven brochure kunt u hier vinden.