(onderstaand bericht is als reactie geplaatst op berichten op de Facebookpagina Dienstplichtig Marechaussees 1946-1996)

Het is pijnlijk te moeten constateren dat verschillende, noodzakelijke, aanpassingen hebben geleid tot de idee dat tegenwoordig de inbreng van duizenden dienstplichtige marechaussees gedurende een periode van veertig jaar niet meer wordt gewaardeerd.  Niets is minder waar! 

Wat wel waar is, is dat een belangrijk deel van de collectie (waaronder voorwerpen uit uw diensttijd) sinds 2014 in bruikleen is gegeven aan de Stichting Koninklijke

Defensiemusea, SKD, dat deze collectie bewaart en in het Marechausseemuseum tentoonstelt. Naar aanleiding van een rapport van de erfgoedinspectie nam de SKD haar verantwoordelijkheid om de gehele collectie opnieuw te registreren en de bewaaromstandigheden te verbeteren. In dat kader zijn vele voorwerpen in goed overleg tussen SKD en de Stichting Museum Koninklijke Marechaussee, SMK, tijdelijk in depot opgeslagen. 

Feit is ook dat de bouwkundige toestand van de voormalige dependance zodanig was dat het niet langer verantwoord was daar activiteiten te verrichten. Momenteel wordt hard gewerkt om de voormalige dependance een nieuwe bestemming te geven waarbij het Historisch Documentatiecentrum KMar (een samenvoeging van alle bij de SMK aanwezig zijnde (foto)archieven en de bibliotheekverzameling) wordt ondergebracht en waarin aan het erfgoed van de KMar verbonden stichtingen en verenigingen een ‘thuishonk’ kunnen vinden. Dat gebeurt onder de vlag van de Stichting van Houten, de nieuwe eigenaar van het pand. De plannen zien er heel mooi uit.

Verantwoordelijk voor de tentoonstellingen, is het onder SKD vallende Marechausseemuseum bezig om de exposities een meer eigentijds karakter te geven. Een bezoek aan de jongste (tijdelijke) exposities geeft een goede indruk van de richting waarin het museum zich beweegt. Dat is wat anders dan slechts een beeld te geven van de hedendaagse KMar. SMK zal vanuit haar verantwoordelijkheid erop toezien dat voldoende aandacht blijft worden besteed aan de ongeveer 34.000 dienstplichtigen die ooit bij het Wapen hebben gediend.

Natuurlijk kan het Marechausseemuseum niet goed functioneren wanneer de bezoekersaantallen achterblijven. Dat kan geen enkel museum zich veroorloven. Het is jammer te moeten constateren dat een kennelijk niet of onvolledig geïnformeerd zijn heeft geleid tot bezorgde of zelfs boze reacties. 

Ik hoop dat het voorgaande de dienstplichtig marechaussee voldoende informatie biedt om hoopvol naar de toekomst te kijken.

Hans Hovens

Voorzitter SMK