De Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee (SMK), gevestigd in Buren, is eigenaar van een belangrijke en omvangrijke collectie erfgoed van de Koninklijke Marechaussee. Het archief wordt door de SMK zelf beheerd. De stichting wil het erfgoed zodanig bewaren en toegankelijk maken dat het brede publiek, de Koninklijke Marechaussee zelf en haar achterban kennis kunnen nemen van het verleden en het heden van de Marechaussee.

Het Marechausseemuseum in Buren heeft een belangrijk deel van de collectie van het erfgoed van de Koninklijke Marechaussee in bruikleen van SMK en geeft de bezoeker gelegenheid om het verleden, het heden en de toekomst van de Marechaussee te ontdekken. Vanaf de oprichting in 1814 tot de moderne en professionele Marechaussee van nu.

Deze website geeft inzicht in de activiteiten van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee.