Het Marechausseemuseum in Buren sloot 22 december 2023 voorgoed haar deuren voor het publiek. Het besluit werd genomen omdat de locatie onvoldoende bezoekers wist te trekken en het pand, zonder aanvullende investeringen, onvoldoende geschikt is voor publiek en collectie.

Het betekent echter niet het einde van de expositie van voorwerpen die het verhaal van de Marechaussee vertellen. Terwijl eind dit jaar de collectie van het museum zal zijn verhuisd naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, zoekt de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee (SMK) naar mogelijkheden om de collectie in Apeldoorn tentoon te stellen.

De sluiting van het Marechausseemuseum in Buren heeft tot verschillende reacties geleid. Een deel van die reacties betrof de vraag wat er met de voorwerpen gaat gebeuren die in het verleden aan het museum werden geschonken.

Graag benadrukt SMK dat zij eigenaar was, is en blijft van de gehele collectie, waarvan een belangrijk deel door schenking is verkregen. Ook wil SMK er graag op wijzen dat de voorwerpen die in bruikleen zijn gegeven aan de Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD), eveneens in de toekomst eigendom blijven van de SMK. De SKD exploiteert overigens al vanaf 2014 het Marechausseemuseum en draagt zorg voor een goede opslag van de bruikleen verstrekte collectie.

Bij het collectiebeheer (door SKD) rees de vraag welke voorwerpen nu echt van museale waarde zijn en het verhaal van de Marechaussee dragen. Tegelijkertijd noopt de altijd beperkte opslagruimte ook tot een beantwoording van de vraag.

Een en ander heeft inmiddels geleid tot een selectie van voorwerpen met voor SKD museale waarde. De voorwerpen die niet daartoe behoren zijn inmiddels onder handbereik van SMK en zullen binnenkort opnieuw worden bekeken door zowel onze stichting als de SKD.

Bij dit onderzoek zullen de voorwerpen in drie categorie├źn worden ingedeeld: (a) voorwerpen met een zodanig verhaal dat deze alsnog in de museale collectie worden opgenomen; (b) voorwerpen die SMK voor eigen gebruik wil bewaren, dan wel van waarde kunnen zijn voor andere musea; (c) voorwerpen die kunnen worden afgestoten. Bij de afweging zal ook rekening worden gehouden met de onderlinge samenhang die bepaalde voorwerpen uit de Marechausseecollectie hebben.

Er is SMK alles aan gelegen om het hierboven beschreven proces zo zorgvuldig mogelijk te doorlopen.

De stichting gaat ervan uit dat schenkingen zonder voorbehoud zijn gedaan. Daar waar, aantoonbaar met documenten, sprake was van een schenking onder voorbehoud, zal overeenkomstig dat voorbehoud worden gehandeld. Op die manier zal recht worden gedaan aan de specifieke wensen van (erfgenamen van) de schenkers.