Het bestuur van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee is dringend op zoek naar enthousiaste mensen die zitting willen nemen in het bestuur. Onze behoefte is groot: op dit moment is er plaats voor vier nieuwe bestuurders! Het gaat daarbij om de functie van penningmeester (al langere tijd vacant) en drie algemene bestuursfuncties, met portefeuilles ‘infra en materieel’ en ‘collectie’. Het bestuur vergadert in beginsel vier keer per jaar. Daarnaast zullen werkzaamheden voortvloeiend uit de soort portefeuille moeten worden verricht. Interesse?

Mail even naar: info@stichtingmuseumkmar.nl