De Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee (SMK) bewaart en bewaakt al meer dan tachtig jaar het erfgoed van de Marechaussee. Daarbij speelde de collectie in het Marechausseemuseum een belangrijke rol. Met de onderbrenging van het museum binnen de Koninklijke Stichting Defensiemusea, in 2014, trad een nieuwe fase in: de SMK bleef eigenaar van de gehele collectie, maar een belangrijk deel van die collectie kwam bruikleen van het Marechausseemuseum. Het archief is nog steeds volledig in handen van de SMK.

De nieuwe situatie, maar ook nieuwe inzichten en technieken voor een onlinepresentatie, maakten een vernieuwde website nodig. Na lange tijd in stilte daaraan te hebben gewerkt, werd op 2 januari jongsleden een voorzichtige doorstart gemaakt met de vernieuwde site. Hoewel nog niet alles was te zien, waren de reacties erg positief.

Het bestuur van de SMK prijst zich gelukkig aan te hebben mogen kloppen bij Frans Schallenberg, oud-collega van de Koninklijke Marechaussee. Samen met Frans werden de mogelijkheden verkend en langzaam maar zeker werden de contouren van de nieuwe website zichtbaar. Het resultaat mag er nu zijn!

De SMK verwacht met de lancering van de hernieuwde website weer veel bezoekers te kunnen trekken en daarmee haar doelstellingen nog beter te kunnen realiseren.