De stichting werkt met een aantal enthousiaste vrijwilligers die de activiteiten verbonden aan het archief (beeld, geluid en documenten) uitvoeren. Onze stichting prijst zich met deze vrijwilligers. Zonder hen zouden onze activiteiten geen doorgang kunnen vinden.

Met enige regelmaat is de stichting op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vele handen maken immers licht werk. Klik op de link op deze pagina of er op dit moment een vacature bestaat.

Vergoeding

De stichting biedt een leuke en leerzame werkomgeving en de vrijwilliger kan bovendien een vergoeding ontvangen. In beginsel kent de stichting een vaste vergoeding. Daarbij wordt uitgegaan van een maximale vergoeding van € 150,- per maand en € 1.500,- per jaar(uitgaande van vergoeding per uur van maximaal € 4,50, bij een vrijwilliger van 23 jaar of ouder). De stichting voorkomt daarmee onnodig veel administratieve rompslomp.

In geval de vrijwilliger ook zijn diensten aan andere organisaties (zoals bijvoorbeeld het Marechausseemuseum) aanbiedt, dan dient deze zelf te bewaken dat de totaalopbrengst per maand niet meer dan € 150 of per kalenderjaar niet meer dan € 1500 bedraagt. Eventuele meeropbrengsten moeten worden meegenomen in de aangifte voor de inkomstenbelasting.

In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van de stichting in overleg met de vrijwilliger besluiten om geen vaste vrijwilligersvergoeding te verstrekken maar om de daadwerkelijke (reis)kosten te vergoeden.

De bestuursleden doen hun werk voor de stichting geheel onbezoldigd; wel worden onkosten vergoed.

Vrijwilligerscontract

De stichting en de vrijwilliger gaan een overeenkomst aan betreffende de aard van het vrijwilligerswerk, de daaraan verbonden werkzaamheden en de daarbij behorende vergoeding. Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Vacature

Klik hier om te kijken of er op dit moment een vacature binnen de stichting is.