Door de vorming van ernstige scheuren in de buitenmuur van de Dependance in Buren is deze buiten gebruik gesteld. Om veiligheidsrisico’s te beperken kunnen er geen bijeenkomsten meer worden georganiseerd. Er is inmiddels bodemonderzoek gedaan en we gaan kijken hoe we een en ander (duurzaam) kunnen oplossen. Tegelijkertijd doen we onderzoek of en zo ja hoe we de Dependence meer uitgebreid kunnen gebruiken voor de SMK.

Vanwege de buitengebruikstelling en restauratie van de Dependance moet de vergaderruimte van het Weeshuis worden benut om gedurende 2020 alle door de SMK aan het museum in bruikleen verstrekte voorwerpen opnieuw en afzonderlijk te registreren. Deze registratie en de daaropvolgende bewaring van geselecteerde voorwerpen is noodzakelijk om te voldoen aan de eisen gesteld in de Erfgoedwet. Vergaderen in Buren is daarom voor enige tijd zeer beperkt.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen