OmschrijvingPrijs
Reproductie archiefstukken door archiefmedewerker
A4 zwart/wit kopie (per pagina)€ 0,20
A3 zwart/wit kopie (per pagina)€ 0,30
Digitale scan tot 25 pagina’s (vanaf 25 pagina’s € 0,50 per kopie extra), per inventarisnummer€ 25,00
Beeldmateriaal
Afdruk 13×18, zwart/wit€ 10,00
Afdruk 13×18, kleur€ 13,50
Digitale scan per email (indien anders, wordt prijs nader overeengekomen)€  9,00
Branden gedigitaliseerde film uit collectie op DVD (afhankelijk van tijdsduur)vanaf €15,00
Onderzoek en uurtarieven
Onderzoek, nabewerking foto, maximaal 2 uur (daarna uurtarief)€ 35,00
Voor onderzoek, (meer dan 2 uur) en nabewerking foto (excl. verzekeringskosten) per uur€ 15,00
Distributie- en transferkosten
Post binnen en buiten Nederland cfm geldende prijslijst
Pakketpost / Porto en verpakkingskosten vanaf€ 6,25
Transferkosten buiten EU€ 15,00

Over deze dienstverlening wordt geen BTW berekend. Spoedopdrachten worden uitsluitend in behandeling genomen in overleg met de portefeuillehouder archief van het bestuur van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee. Hiervoor geldt een toeslag van 75%.
(januari 2018)

In voorkomend geval maken wij vooraf met u concrete afspraken.