Op 28 juni 2019 werd door de burgemeester van Oss, Wobine Buijs-Glaudemans en de Directeur Personeel en Bedrijfsvoering der Koninklijke Marechaussee, brigadegeneraal Menno Kersbergen, de nieuwe dubbelexpositie ‘Dossier Oss’ en ‘Ik beloof trouw’ in het bijzijn van verschillende genodigden geopend.

Dossier Oss handelt over de verwikkelingen rondom de “Bende van Oss”, de aanloop naar en de gevolgen van de onrust in deze kleine gemeenschap en de rol van de Marechaussee hierin, gedurende de periode 1890-1940. Deze tentoonstelling kwam in nauwe samenwerking tussen het Marechausseemuseum en de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee tot stand.

Ik beloof trouw… geeft inzicht in de beweegredenen van hen die kiezen voor een loopbaan bij de marechaussee. Op het moment dat een militair in opleiding trouw zweert aan de koning, het hoogste gezag van Nederland, stapt hij of zij letterlijk van de burgermaatschappij in de wereld van de krijgsmacht. Wat betekent dat? Wat doet het met hem- of haarzelf, en de omgeving? In de tentoonstelling maakt u kennis met een aantal van hen.

De tentoonstelling verbindt verleden en heden en geeft de bezoeker een eerste indruk van de transformatie die het Marechausseemuseum onder de vlag van de Stichting Koninklijke Defensiemusea ondergaat. Het is meer dan de moeite waard om het Oranjestadje Buren en en in het bijzonder het Marechausseemuseum dat is gevestigd in het Koninklijk Weeshuis met een bezoek te eren.