De geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee is onlosmakelijk verbonden met die van de civiele politie in Nederland. De canon van de politiegeschiedenis plaats de historie van het Wapen der Koninklijke Marechaussee in een breder perspectief.

De stichting is verheugd, dat de canon die ontwikkeld is op de Politieacademie ook voor de bezoekers van de site van onze stichting beschikbaar is gesteld. Klik hier voor de volledige inhoud van de Canon Politiegeschiedenis.

Op termijn zal deze canon verder worden geactualiseerd en zal de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee meer prominent zijn terug te vinden in de canon.