NEDERLANDSE GENDARMES: 

TWEE EEUWEN KONINKLIJKE MARECHAUSSEE

IN PORTRETTEN EN SLEUTELMOMENTEN

door Jos Smeets en Guus Meershoek

 

De Koninklijke Marechaussee bestaat ruim twee eeuwen. Tijdens de Wapendag op 26 oktober 2018 werd het boek ‘Nederlandse Gendarmes’ voor het eerst gepresenteerd. Het boek vertelt haar verhaal aan de hand van negen sleutelmomenten, telkens vanuit het perspectief van een of enkele betrokken marechaussees.

Zo krijgt de lezer onder andere een beeld van de oprichting van het korps door koning Willem, de pacificatie van het rebelse Limburg na de Belgische Opstand en de ordehandhaving in Noord-Nederland als daar de landarbeiders in verzet komen.

Tegen 1900 komen de marechaussees voor hun eigen belangen op; twee decennia later staat de identiteit van het korps als militaire politiedienst op het spel.

Een apart hoofdstuk belicht de ervaringen tijdens de Duitse bezetting.

De deelname van de Koninklijke Marechaussee aan de oorlog in Nederlands-Indië, de grensbewaking tijdens de Koude Oorlog en de ingrijpende heroriëntatie in de jaren tachtig komen ook aan de orde.

Het slothoofdstuk belicht haar recente uitbreiding en omvorming tot een moderne gendarmerie.

Jos Smeets is als onderzoeker verbonden aan de Politieacademie. Van zijn hand verscheen onder meer Marius van Houten (Amsterdam 2011). Guus Meershoek is als lector verbonden aan de Politieacademie en als universitair docent bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Hij schreef eerder onder meer De groep IJzerman (Amsterdam 2011). Samen met Tommy van Es zijn zij de auteurs van het boek In de frontlinie (Amsterdam 2014).

Het boek kan door overmaking van €24,50 en onder vermelding van ‘Nederlandse Gendarmes’ worden besteld. Nadat het bedrag is bijgeschreven op het rekeningnummer van onze stichting (NL38ABNA0494152699) zal het per post worden toegezonden.

Vul ook het onderstaande formulier in en bestel het boek. Na ontvangst van het boek worden uw gegevens uit ons systeem verwijderd.