Vanwege de nodige restauratie en aanpassing van de voormalige Dependance in Buren had de stichting een groot deel van haar archieven elders in depot ondergebracht. Doordat de plannen en uitvoering van de werkzaamheden aan het monumentale pand op de Weeshuiswal 4 langer gaan duren, is besloten om onze archieven en de bibliotheekverzameling tijdelijk in de oude melkfabriek in Buren onder te brengen. Zo kunnen we onze werkzaamheden weer opstarten en onze dienstverlening weer langzaam maar zeker op gang brengen.

Begin van dit jaar is gestart met het onderbrengen van onze archieven en bibliotheekverzameling in de voormalige melkfabriek aan de Hulsterstraat 30 in Buren. Op deze locatie gaan we verder met de digitalisering van onze archieven en willen we komen tot een samenvoeging van beide verzamelingen in een Historisch Documentatiecentrum Koninklijke Marechaussee. Vanwege de omvang en aard van de verzamelingen, gaan we tevens kijken of we deze meer passend kunnen maken aan ons collectieprofiel. Daarbij kunnen voorwerpen (uiteindelijk) worden afgestoten.

Helaas gooide de nog steeds voortdurende coronacrisis roet in het eten en hebben we onze activiteiten noodgedwongen moeten staken. Sinds 1 april zijn we met aanvullende maatregelen weer voorzichtig gestart. Het archief is op dinsdag en donderdag bereikbaar. Vooralsnog blijven we echter gesloten voor bezoekers. Mensen die iets willen navragen bij ons archief kunnen dat doen door gebruik te maken van het ‘formulier informatieaanvraag’ op onze website of een bericht sturen naar: archief@stichtingmuseumkmar.nl.