(Voor het laatst bijgewerkt op 08 maart 2020)

De Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee heeft recent haar privacybeleid uitgewerkt om uit te leggen hoe zij uw persoonlijke gegevens beschermt in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.

Ons privacybeleid biedt meer informatie over:

 • de informatie die we verzamelen;
 • hoe we deze informatie gebruiken, waarom we deze opslaan en waarom we deze bewaren; en
 • hoe u kunt aanvragen dat uw informatie wordt bijgewerkt, gecorrigeerd of verwijderd.

Met nadruk wijzen wij erop dat de persoonsgegevens die in onze archieven aanwezig zijn niet online beschikbaar zijn. De bescherming van deze persoonsgegevens is elders geregeld. Voor meer informatie hierover kunt u bij onze archiefmedewerker(s) terecht.

Privacybeleid
In deze privacyverklaring staat hoe de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee (hierna te noemen: stichting) omgaat met persoonlijke informatie en uw privacy respecteert. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. We vragen bezoekers aan en gebruikers van onze site dan ook om ons privacy beleid regelmatig door te nemen.

Alle informatie die de persoon op wie de informatie betrekking heeft, identificeert of die kan worden gebruikt om deze persoon te identificeren, te lokaliseren of met hem/haar contact op te nemen) die de stichting verzamelt en bewaart, wordt onderworpen aan dit privacybeleid. Van tijd tot tijd wordt dit beleid gewijzigd.

Gegevens die de stichting verwerkt
De stichting verwerkt persoonsgegevens en haar website maakt gebruik van cookies.

Persoonsgegevens
De stichting verzamelt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voorletter(s);
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • Email-adres;
 • Naam instelling of instantie namens welke informatie-aanvraag wordt gedaan.

De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De stichting kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met de stichting op via info@stichtingmuseumkmar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De stichting verwerkt de bovenstaande persoonsgegevens om:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U van de gevraagde informatie te kunnen voorzien;
 • Uw belangstelling om als vrijwilliger voor de stichting werkzaam te zijn te kunnen verwerken.

Gegevens die door de bezoeker aan de website van de stichting zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Uitzondering op deze regel betreft de situatie waarin er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Bewaartermijnen persoonlijke gegevens
De stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Verzoeken om informatie: zolang als nodig is om van informatie te voorzien, dan wel voor u van belang is om een afspraak met de stichting te maken.

Belangstellende voor een functie als vrijwilliger bij de stichting, dan wel vrijwilligers: zolang de sollicitatieprocedure, dan wel de overeenkomst als vrijwilliger duurt.

De bezoeker van de site heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen. Vul voor het verwijderen en wijzigen het formulier in: Verzoek wijziging verstrekte gegevens

Beveiliging
De stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de stichting via info@stichtingmuseumkmar.nl

Cookies of vergelijkbare technieken
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mag de stichting cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies heeft de stichting uw toestemming nodig.
De website van de stichting maakt gebruik van verschillende soorten cookies of vergelijkbare technieken. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de pagina’s van de stichting worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden:

 • utm.gif
  • Google-analytics.com
  • Trackingcode van Google Analytics die details over de browser en computer van de bezoeker registreert
 • collect
  • Google-analytics.com
  • Gebruikt om gegevens van Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker
  • Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen
 • Facebook
  • Like us on Facebook
  • Gebruikt door de sociale netwerkdienst Facebook voor het volgen van het gebruik van embedded services
 • VISITOR_INFO1_LIVE
  • youtube.com
  • Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s
 • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden
 • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Vragen en/of klachten
Als u vragen heeft over dit privacy beleid, de praktijken van de website van de stichting of uw ervaring met haar website, kunt u contact opnemen met de stichting via info@stichtingmuseumkmar.nl

Daarnaast wil de stichting u tevens wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons