Het bestuur van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee bestaat uit:

Dhr. J.L. Hovens, voorzitter
(voorzitter@stichtingmuseumkmar.nl)
Mevr. Drs. G.A.G. van Elk, secretaris
(secretaris@stichtingmuseumkmar.nl)
Vacature, penningmeester
(penningmeester@stichtingmuseumkmar.nl)
Dhr. Mr. H. Tj van der Stoop, externe vertegenwoordiger bankwezen
Dhr. M. Tattersall, lid
Dhr. E. Schuur, lid
Dhr. J.K. van den Bosch, lid
Dhr. Dr. J.P.E.G. Smeets, adviseur van het bestuur