Het bestuur van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee bestaat uit:

Dhr. H.H. Busker, voorzitter

Mevr. drs. G.A.G. van Elk, secretaris

(secretaris@stichtingmuseumkmar.nl)

Dhr. M.J. Polfliet, penningmeester

(penningmeester@stichtingmuseumkmar.nl)

Mr. M.F.H. van Delft, algemeen lid

Dhr. J.L. Hovens, adviseur van het bestuur

Dhr. drs. R. van Nieuwenhuyzen, algemeen lid

Dhr. Dr. J.P.E.G. Smeets, adviseur van het bestuur

Dhr. Mr. H. Tj van der Stoop, externe vertegenwoordiger bankwezen