Het bestuur van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee bestaat uit:

Dhr. J.L. Hovens, voorzitter

(voorzitter@stichtingmuseumkmar.nl)

Mevr. Drs. G.A.G. van Elk, secretaris

(secretaris@stichtingmuseumkmar.nl)

Vacature, penningmeester

(penningmeester@stichtingmuseumkmar.nl)

Dhr. Dr. J.P.E.G. Smeets, adviseur van het bestuur

Dhr. Mr. H. Tj van der Stoop, externe vertegenwoordiger bankwezen

Dhr. T. de Vries, lid