Vrijdagochtend 7 juni 2019 werd stijlvol het monument van sergeant-majoor Vaas opnieuw in gebruik genomen in Apeldoorn. Dat gebeurde in het bijzijn van familie, genodigden en leerlingen van ons Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee. Met het monument wordt Lieuwe Vaas herdacht en geëerd en wordt een voorbeeld aan leerlingen gegeven. Verleden, heden en toekomst verbonden op de Koning Willem III kazerne.

sergeant-majoor Lieuwe Vaas

Lieuwe Vaas, geboren op 12 november 1897 in het Friese Minaldumadeel, trad in 1919 in dienst bij het Korps Politietroepen en was tot begin 1928 als instructeur verbonden aan het Depot in de toenmalige Willem III kazerne te Nieuwersluis. Lieuwe vertrekt met zijn gezin op 30 juni 1928 naar Curacao. In de vroege avond van 8 juni 1928 wordt hij op het Waterfort te Willemstad (toentertijd politiebureau) op brute wijze gedood door Venezolaanse rebellen. Naast Lieuwe, sterven ook wachtmeester titulair Jacob Marcusse en brigadier Jan van Zuilen aan de gevolgen van de aanval op het fort.

De gewelddadigheden op het eiland vormden aanleiding voor de Nederlandse regering om twee marineschepen en een contingent van het Korps Mariniers (o.l.v. kapitein der Mariniers Ravelli) naar Curaçao te sturen. Een aanwezigheid die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Om Lieuwe te eren en te gedenken werd op 30 januari 1930 een monument onthuld op de Willem III kazerne te Nieuwersluis. Op 21 april 1960 verhuisde het naar de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn, om in 1980 te verhuizen naar de tuin van het Marechausseemuseum te Buren. Met de komst naar Apeldoorn is het monument weer thuis.