Op 1 oktober jongstleden heeft een aantal wisselingen in het bestuur plaatsgevonden. Met ingang van de datum is dhr. Han Busker voorzitter en Dhr René Polfliet penningmeester van de stichting. Dhr Mr. Marcel van Delft en drs. Rolf van Nieuwenhuyzen versterken het bestuur sinds begin deze maand ook met hun aanwezigheid. Tot eind van dit jaar zal Hans Hovens als adviseur van het bestuur werkzaam blijven.

Het bestuur zoekt nog naar kandidaten voor het secretariaat en algemeen bestuurslid.