Vrijwilligers vormen een belangrijke spil binnen het bestuur van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee. Heb jij vanuit je achtergrond specifieke kennis of vaardigheden die van pas kunnen komen als bestuursvrijwilliger? Dan kun je jouw expertise goed inzetten als bestuurslid bij onze stichting. Als bestuurslid denk je bijvoorbeeld mee over het behoud van het erfgoed van de Koninklijke Marechaussee en de toegankelijkheid daarvan voor het publiek, en geef je ook vorm en inhoud aan het Historisch Documentatiecentrum Koninklijke Marechaussee (in oprichting).

Het bestuur, dat normaal gesproken bestaat uit acht bestuurders is op zoek naar:

een voorzitter, 

een penningmeester en 

drie algemene bestuursleden

Wat verwachten we van je?

Een bestuurslid is medeverantwoordelijk voor een goed bestuur van onze stichting. Deze gezamenlijke bestuursverantwoordelijkheid wordt onder meer gedragen voor:

  • Het realiseren van de ambities en doelstellingen en het bewaken van de positionering van de stichting;
  • Het stimuleren en bewaken van de verantwoording voor het erfgoed van de Koninklijke Marechaussee.

Verwacht wordt dat een bestuurslid aanwezig is op de bestuursvergaderingen die gemiddeld vier keer per jaar gehouden worden. 

De rol van voorzitter en penningmeester vraagt meer tijd. Er is geen sprake van vacatiegeld, wel worden reis- en onkosten op basis van declaratie vergoed.

We vragen:

Voor de functie van algemeen bestuurslid zoeken we iemand die:

  • Affiniteit heeft met het erfgoed van de Koninklijke Marechaussee en onze ambities een warm hart toedraagt;
  • Inzicht heeft, dan wel wil verwerven, in de museale omgeving en het beheer van archieven;
  • Kennis van en ervaring heeft met (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen;

Voor de functie van penningmeester van het bestuur zoeken we daarnaast een persoon die affiniteit heeft met financieel beheer en verantwoording.

Voor de functie van voorzitter van het bestuur zoeken we naast de eigenschappen van de algemeen bestuurder een persoon die:

  • Verbindend, besluitvaardig en communicatief is en het leuk vindt om in een team te opereren;
  • In voldoende mate beschikbaar is en in staat is om de bestuursvergaderingen prettig en adequaat te leiden.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd geraakt door een van onze vacatures? Dan nodigen we je uit om vóór 1 maart 2023 a.s. te reageren. Vermeld in jouw reactie of het gaat om de vacature van algemeen bestuurslid of die van penningmeester of voorzitter. Reageer door te mailen naar: voorzitter@stichtingmuseumkmar.nl