De Stichting

De Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee maakt zich sinds 1937 sterk voor het behoud van het erfgoed van de Koninklijke Marechaussee, het Korps Politietroepen en al die korpsen die op grond van hun historie of hun taken in enig verband staan of hebben gestaan tot de Koninklijke Marechaussee.

Met het instandhouden van het erfgoed van de Koninklijke Marechaussee wil de (particuliere) stichting traditiebeleving mogelijk maken en een bijdrage leveren aan de verankering van de Koninklijke Marechaussee in de Nederlandse samenleving.

Het bevorderen van studie naar de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee en het (doen) uitgeven van publicaties hierover vormen een logische uitbreiding van de zorg voor het behoud van het erfgoed van de Koninklijke Marechaussee.

De inmiddels opgebouwde collectie uniformen, andere voorwerpen, foto’s en documenten is uniek in Nederland. Ze vormt een waardevolle bron voor wetenschappelijk onderzoek naar de rol en betekenis van de Koninklijke Marechaussee en het Korps Politietroepen binnen het politiebestel. Tegelijkertijd toont de collectie het unieke karakter van de Marechaussee, waarin zowel de korpsgeest als de vereniging van civiele en militaire aspecten door haar bestaan heen een belangrijke rol spelen.

Een belangrijk deel van de collectie is sinds 2014 in bruikleen verstrekt aan de Stichting Koninklijke Defensiemusea, die eveneens de ‘koepelstichting’ vormt voor het Marechausseemuseum. Het archief van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee is buiten de bruikleenovereenkomst gebleven.

De stichting weet zich gesteund door de vele vrijwilligers die voor haar werkzaam zijn. Zij is bovendien bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41149351; het RSIN is 004835359.

Het jongste financiële jaarverslag van de stichting kunt u hier vinden.