Afgelopen jaar verschenen twee boeken die ons een inkijk geven in het werk van marechaussees en de impact die dit werk kan hebben.

Zo verscheen in april het boek ‘First Responder’ van de hand van Renaldo Ishaak. Als biker was hij op Koninginnedag 2009 als een van de eerste ter plaatse kort nadat de zwarte Suzuki Swift na zijn dodelijke rit crasht tegen ‘De Naald’ in Apeldoorn. In zijn boek vertelt Ishaak over de impact die de aanslag en andere incidenten op hem hebben gehad.

In oktober verscheen het boek van Jim de Koning ‘Onder vuur’. Het boek dat ook werd gepresenteerd op de Algemene Reünie van de Stichting Marechausseecontact op 4 november, verhaalt over de KMar-patrouille die op een zaterdagavond in de zomer van 2004 in Ar Rumaythah (Irak) een dramatische afloop krijgt. Patrouillelid, wachtmeester Jeroen Severs wordt in een hinderlaag gedood. De Koning vertelt het verhaal van Emiel Jansen, overlevende en sindsdien getroffen door PTSS

Twee verhalen in boekvorm die de mens achter het KMar-uniform laten zien. Twee verhalen die terecht aandacht vragen voor PTSS.

Er zijn ongetwijfeld meer verhalen te vinden over de mens achter het nassausblauw. Sommigen met eenzelfde intensiteit, andere meer luchtig vertellend over het werken bij de Marechaussee. Sommigen wellicht verschenen in boekvorm (zoals de tweedelige verhalenbundel van majoor b.d. KMar Kees Kommer over zijn tijd bij het Wapen), anderen wel opgetekend, maar nimmer als boek verschenen.

Al deze verhalen maken onderdeel uit van ‘petit histoires’, persoonlijke belevenissen (zoals ook dagboeken en reisverslagen) die de geschiedenis van de KMar op een prachtige wijze inkleuren. Het is deze persoonlijke inkleuring waar het archief van SMK ook naar op zoek is en graag in haar bezit zou willen zien te krijgen. Heb je iets dat wellicht onze interesse heeft, neem dan contact op met: archief@stichtingmuseumkmar.nl