De nodige restauratie en aanpassing van de Dependance in Buren heeft de stichting genoodzaakt om een groot deel van haar archieven elders in depot onder te brengen. Alleen zo kunnen deze archieven worden gevrijwaard van nadelige invloeden als gevolg van de aanpassingen van de Dependance. De dienstverlening van ons archief wordt daardoor in zeer hoge mate beperkt. Slechts voor urgente en zeer prioritaire zaken zal tot eind 2020 het in depot bewaard archief door een van onze medewerkers tijdelijk worden ontsloten.

Zoals bekend konden eerder om veiligheidsredenen geen bijeenkomsten meer worden georganiseerd in de Dependance.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen