Skip to main content

Henny de Heus overleden

Henny de Heus overleden

Op 20 februari jongstleden overleed Henny de Heus. Hij werd 72 jaar. Henny bleef een fervent biljarter tot aan het eind en wist daarnaast als vrijwilliger al vele jaren tijd en energie te steken in het Marechausseemuseum in Buren. Vanaf 2014 was Henny nog uitsluitend werkzaam binnen de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee en had […]

BESTUURSLEDEN GEZOCHT

BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Vrijwilligers vormen een belangrijke spil binnen het bestuur van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee. Heb jij vanuit je achtergrond specifieke kennis of vaardigheden die van pas kunnen komen als bestuursvrijwilliger? Dan kun je jouw expertise goed inzetten als bestuurslid bij onze stichting. Als bestuurslid denk je bijvoorbeeld mee over het behoud van het erfgoed van […]

De mens achter het uniform

De mens achter het uniform

Afgelopen jaar verschenen twee boeken die ons een inkijk geven in het werk van marechaussees en de impact die dit werk kan hebben. Zo verscheen in april het boek ‘First Responder’ van de hand van Renaldo Ishaak. Als biker was hij op Koninginnedag 2009 als een van de eerste ter plaatse kort nadat de zwarte Suzuki […]

Dienstplichtigen vergeten? Vergeet het m...

Dienstplichtigen vergeten? Vergeet het maar

(onderstaand bericht is als reactie geplaatst op berichten op de Facebookpagina Dienstplichtig Marechaussees 1946-1996) Het is pijnlijk te moeten constateren dat verschillende, noodzakelijke, aanpassingen hebben geleid tot de idee dat tegenwoordig de inbreng van duizenden dienstplichtige marechaussees gedurende een periode van veertig jaar niet meer wordt gewaardeerd.  Niets is minder waar!  Wat wel waar is, is […]

Nieuwe aanwinsten SMK

Nieuwe aanwinsten SMK

Afgelopen week ontving onze stichting een prachtige verzameling boeken uit de nalatenschap van dhr. Hans van Kooten. Hij kwam uit een marechausseegezin, was zelf korte tijd marechaussee en vervulde later functies binnen de Nederlandse politie. Met zijn schenking heeft onze stichting een mooie en waardevolle aanvulling op haar verzameling gekregen. De komende tijd zullen we […]

Werkzaamheden archief voorzichtig hervat

Werkzaamheden archief voorzichtig hervat

Vanwege de nodige restauratie en aanpassing van de voormalige Dependance in Buren had de stichting een groot deel van haar archieven elders in depot ondergebracht. Doordat de plannen en uitvoering van de werkzaamheden aan het monumentale pand op de Weeshuiswal 4 langer gaan duren, is besloten om onze archieven en de bibliotheekverzameling tijdelijk in de oude […]

Wist u dat?

Wist u dat?

Stand van zaken in en rondom de Dependance te Buren en meer. De stand van zaken rondom de Dependance en een aantal reacties op social media geven aanleiding om kort stil te staan bij een aantal wetenswaardigheden rondom onze stichting, onze collectie, het Marechausseemuseum en een inkijk in de nabije toekomst. Kijk hier!

Service archief zeer beperkt

Service archief zeer beperkt

De nodige restauratie en aanpassing van de Dependance in Buren heeft de stichting genoodzaakt om een groot deel van haar archieven elders in depot onder te brengen. Alleen zo kunnen deze archieven worden gevrijwaard van nadelige invloeden als gevolg van de aanpassingen van de Dependance. De dienstverlening van ons archief wordt daardoor in zeer hoge […]

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Het bestuur van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee is dringend op zoek naar enthousiaste mensen die zitting willen nemen in het bestuur. Onze behoefte is groot: op dit moment is er plaats voor vier nieuwe bestuurders! Het gaat daarbij om de functie van penningmeester (al langere tijd vacant) en drie algemene bestuursfuncties, met portefeuilles […]

Zeer beperkte mogelijkheden voor bijeenk...

Zeer beperkte mogelijkheden voor bijeenkomsten in Buren

Door de vorming van ernstige scheuren in de buitenmuur van de Dependance in Buren is deze buiten gebruik gesteld. Om veiligheidsrisico’s te beperken kunnen er geen bijeenkomsten meer worden georganiseerd. Er is inmiddels bodemonderzoek gedaan en we gaan kijken hoe we een en ander (duurzaam) kunnen oplossen. Tegelijkertijd doen we onderzoek of en zo ja […]