Het Marechausseemuseum in Buren sluit 22 december dit jaar voorgoed haar deuren voor het publiek. Eind volgend jaar zal de collectie van het museum zijn verhuisd naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Het besluit werd genomen omdat de locatie onvoldoende bezoekers wist te trekken en het pand, zonder aanvullende investeringen, onvoldoende geschikt is voor publiek en collectie.

Het Marechausseemuseum vestigde zich in 1972 in het voormalige weeshuis aan de Weeshuiswal en maakt sinds 2014 deel uit van de Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD). Deze laatste heeft een belangrijk deel van de collectie van de Stichting Museum Koninklijke Marechaussee in bruikleen. De algemeen-directeur bestuurder van de SKD, John Sijmonsbergen, vindt dat het verhaal van de Koninklijke Marechaussee een groter publiek verdient en besloot tot de sluiting. Hij geeft aan dat er in 2024 in het Nationaal Militair Museum een vaste opstelling voor de Koninklijke Marechaussee zal komen. Medio mei zullen alvast enkele Marechaussee-voertuigen worden geëxposeerd in Soesterberg.

“Het verhaal van de Koninklijke Marechaussee verdient een groter publiek.”…

Het besluit heeft een enorme impact in Buren en bij de achterban van het museum. 

De Stichting Museum Koninklijke Marechaussee (SMK) zal in overleg met andere organisaties rondom het museum en het Marechaussee erfgoed kijken naar de toekomstmogelijkheden voor het museum. Zij gaat zich daarbij focussen op Apeldoorn. De SKD zal -waar mogelijk- SMK steunen bij het initiatief om te zoeken naar een locatie-alternatief aldaar.