Afgelopen week ontving onze stichting een prachtige verzameling boeken uit de nalatenschap van dhr. Hans van Kooten. Hij kwam uit een marechausseegezin, was zelf korte tijd marechaussee en vervulde later functies binnen de Nederlandse politie. Met zijn schenking heeft onze stichting een mooie en waardevolle aanvulling op haar verzameling gekregen. De komende tijd zullen we alle boeken registeren en in onze totaalverzameling opnemen.

Enkele weken daarvoor ontving onze stichting twee andere waardevolle aanwinsten. Zo overhandigde majoor b.d . KMar Kees Kommer een tweedelige verhalenbundel over zijn tijd bij het Wapen. De bundel maakt onderdeel uit van ‘petit histoires’, persoonlijke belevenissen (zoals ook dagboeken en reisverslagen) die de geschiedenis van de KMar op een prachtige wijze inkleuren.

Tenslotte mocht onze stichting het boek: “Het Wapen der Koninklijke Marechaussee te paard in Meppel”, van de hand van oud-collega Rien Smit, ontvangen.

De nieuwe aanwinsten geven een extra stimulans bij de realisatie van een Historisch Documentatiecentrum KMar