Het erfgoed van de Marechaussee, daar geef je om.

Het erfgoed van de Koninklijke Marechaussee, het Korps Politietroepen en al die korpsen, die op grond van hun historie of taakstelling in enig verband staan of hebben gestaan tot de Marechaussee leeft. Mensen hebben hart voor ons erfgoed: als onder meer geïnteresseerde bezoeker en onderzoeker, maar ook degene die zijn of haar steentje wil bijdragen aan de uitbreiding en het behoud van de collectie die ons erfgoed mede omvat.

De SMK (en daarmee ook het Marechausseemuseum) kan haar erfgoed slechts uitbreiden, duurzaam voor de toekomst behouden en ontsluiten of tentoonstellen, doordat enthousiast geworden mensen of organisaties er een bijdrage daaraan willen geven. Dat kan op verschillende manieren: door bijvoorbeeld voorwerpen te schenken of in bruikleen te geven, door schenkingen, donaties of giften, het sponsoren van concrete projecten (zoals o.m. de restauratie van een bepaald voorwerp of een tijdelijke tentoonstelling) en het doneren in de vorm van vrijwilligerswerk.

Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om de stichting te laten delen in uw nalatenschap. Dat kan een legaat of erfstelling zijn. Beide moeten per testament bij uw notaris worden vastgelegd. Meer informatie daarover kunt u krijgen bij uw notaris.