STICHTING VRIENDEN VAN HET MUSEUM DER KONINKLIJKE MARECHAUSSEE

Jaarverslag 2017 

Het aantal begunstigers:

 • op 1 januari 2017:  709
 • op 31 december 2017: 682

De Stichting heeft ten doel:

 1. het verdiepen van de kennis der historie van het instituut der gendarmerie in het algemeen en dat van de Koninklijke Marechaussee in het bijzonder;
 2. het wekken van belangstelling hiervoor en het verbreiden van de kennis hieromtrent, ook buiten eigen kring;
 3. het geven van een zo breed mogelijke steun aan het Museum der Koninklijke Marechaussee.

Gedurende het jaar 2017 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden:

Dagelijks bestuur:

 • Kolonel b.d. mr. B.W. Hopperus Buma EMPM,  voorzitter
 • Majoor b.d. J. van der Vaart
 • Majoor b.d. G.W. Schoone B HRM, secretaris
 • Kapitein b.d. P. Coomans, penningmeester/begunstigeradministrateur

Overige bestuursleden:

 • Luitenant-generaal mr. H. van den Brink
 • Brigadegeneraal b.d. J.A. de Jong

De Stichting kent per 31 december 2017  4 erevrienden.
Brigade-generaal b.d. drs. A.D. Vriezen, kolonel b.d. G.J.C. Slots en kapitein b.d. J.W.G. van der Meulen.
Op de Vriendendag van 19 oktober 2017 is de kapitein ter zee b.d. D. Weekenstroo benoemd tot ere-vriend van de stichting vrienden van het museum der Koninklijke Marechaussee.

De 57e jaarvergadering van het Algemeen Bestuur werd gehouden op 13 april 2017 in het museum te Buren.
Op 13 april 2017 werd de brochure nr. 49  “ De Koninklijke Marechaussee en de Recherche” gepresenteerd, geschreven door majoor b.d. K. Procee.
Beschreven werd de vorming van de rechercheorganisatie vanaf de Tweede Wereldoorlog.

De – wederom zeer geslaagde – jaarlijkse Vriendendag werd op 19 oktober 2017 gehouden in de dependance van het Marechausseemuseum te Buren.
Tijdens deze vriendendag werd de brochure nr. 50  “De Koninklijke Marechaussee in mei 1940” gepresenteerd, geschreven door generaal-majoor b.d. C.N.J. Neisingh.

Na deze presentatie was er een lezing door generaal-majoor b.d. C.N.J. Neisingh, met als onderwerp: “Terechte kritiek op de 1e divisie Koninklijke Marechaussee?”, een aperitief en een  lunch in de dependance. Een ieder werd hierna in de gelegenheid gesteld om een bezoek te brengen aan het Marechausseemuseum.

In 2017 is aan de Stichting museum der Koninklijke Marechaussee een bijdrage exploitatietekort verstrekt van € 3696,55 t.b.v. de restauratie van 13 aquarellen Hoynck van Papendrecht.
Per 1 oktober 2017 werd de vestigingsdirecteur van het Marechausseemuseum kolonel b.d. T.M.R. van der Heijden opgevolgd door de luitenant-kolonel b.d. R. Parijs.