Privacywetgeving Algemene Verordening gegevensbescherming. (AVG) (versie 26/04/18)

Met ingang van 25 mei 2018 is deze regeling van toepassing.

Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee
Opgericht 4 maart 1959
Statutair gevestigd: Weeshuiswal 9, 4116 BR Buren (Gld)
KvK: 41150850
Bank/Giro rekening: IBAN NL47INGB0000150300

Bestuur samenstelling:
Voorzitter                          : B.W. Hopperus Buma
Secretaris                           : G.W. Schoone
Penningmeester              : P. Coomans
Ledenadministratie        : P. Coomans
Lid bestuur                        : J. van der Vaart
Lid bestuur                        : J.A. de Jong
Lid bestuur                        : H. van de Brink
Lid bestuur                        : A. van den Bout

Doelstelling:Zie artikel 2 van de statuten

Begunstigers van de Stichting Vrienden melden zich schriftelijk aan en af als donateur.
Deze opgave wordt door de ledenadministratie bijgehouden.

Voor inschrijving heeft de ledenadministrateur een aantal gegevens nodig. Eerst zal er gevraagd worden om toestemming voor opslag van de persoonlijke gegevens. De opslag en verwerking van deze gegevens gebeurt volgens de voorwaarden en regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Toestemming gegevensverwerking zal bij opgave aan betrokkene schriftelijk gevraagd worden.
Aanmeldingsformulier zal hiervoor worden aangepast.

Huidige bestand zal hierover schriftelijk worden geïnformeerd. (Aan- en afmelden)

In de donateurslijst wordt opgenomen:
Titel, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, IBAN, donateur sinds, betaling donatie lopende jaar, betaal data, betaling sponsoring brochure, betaal data, bijzonderheden, telefoonnummer, e-mail adres.

De ledenadministratie wordt bijgehouden op de computer van ledenadministrateur.
onder de noemer: “Stichting Vrienden …… (jaar) =2018 tevens de E-mail correspondentie ….(jaar) = 2018

Archief wordt 7 jaar bewaard. Gelijk aan Fiscale bewaarplicht
Lopende en voorafgaand archief wordt bij de ledenadministrateur opgeslagen. Overige archief is opgeslagen in het Marechausseemuseum ,Weeshuiswal 9 te Buren.

De boekhouding bestaat uit dag afschriften van de ING Zakelijke bedrijfsrekening (NL47INGB0000150300)
Dit betreft betalingen donaties, sponsoring brochures, opgave vriendendagen en diversen.
In- en uitgaven door de Stichting Vrienden ten behoeve van haar werkzaamheden.

De NAW gegevens worden gebruikt voor de adressering op de enveloppen bestemd om de kolbak, Brochures en nieuwsbrieven te verzenden.
Bij het produceren van enveloppen: adressering, afzender en post-nl worden de adressen ter beschikking gesteld aan de drukker.
Bij het plaatsen van de offerte / order zal notitie worden gesteld:
“Na gebruik adressen en afzender vernietigen c.q. verwijderen uit uw bestand”
Verwerkersovereenkomst zal worden opgemaakt.

Bij het gebruik van foto’s voor de Kolbak zal voorafgaand aan publicatie schriftelijk toestemming worden gevraagd aan betrokkene.

Bij uitgeschreven bijeenkomsten van de Stichting Vrienden zal een werklijst van donateurs op de locatie aanwezig zijn zodat donateurs inzage hebben en er eventuele mutaties kunnen worden aangebracht.

De computer is voorzien van een beveiligingspakket.

Data lekken bij verwerker zullen worden gemeld bij verwerkingsverantwoordelijke.
Deze meldt het vervolgens aan het bestuur en de donateurs.