Het bestuur van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee bestaat uit:

Dhr. J.L. Hovens, voorzitter
(voorzitter@stichtingmuseumkmar.nl)

Mevr. Drs. G.A.G. van Elk, secretaris
(secretaris@stichtingmuseumkmar.nl)

Dhr. R.J.A. Geurts MBA, penningmeester
(penningmeester@stichtingmuseumkmar.nl)

Dhr. Mr. H. Tj van der Stoop, externe vertegenwoordiger bankwezen

Dhr. M. Tattersall, lid

Dhr. E. Schuur, lid

Dhr. J.K. van den Bosch, lid

Dhr. Dr. J.P.E.G. Smeets, adviseur van het bestuur