Nieuwe secretaris bestuur SMK

Inmiddels oud-secretaris drs. Jeroen van Kleef heeft aangegeven dat hij zowel vanwege zijn huidige werksituatie alsook de drukke gezinssituatie niet die aandacht aan SMK kan geven die hij zou willen geven en zijns inziens ook nodig is. Het bestuur kan alleen begrip en respect voor zijn besluit tonen, dankt Jeroen voor zijn inzet en wenst hem al het goede toe.

Het bestuur prijst zich gelukkig dat er in de persoon van drs. Bart van Bussel, werkzaam op de Staf Koninklijke Marechaussee, wederom een enthousiaste secretaris is toegetreden tot het bestuur van de stichting. We wensen Bart veel plezier en wijsheid binnen onze kring toe.